„АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ”

„АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ”

„Археологически музей”

„Археологически музей” се намира в центъра на гр. София срещу Президентството, на ул. Съборна. Mузеят се помещава в Буюк джамия (Голямата джамия) – най-старата запазена сграда в София от епохата на османското владичество, датираща от края на XV век. Музеят отваря врати за посетители на 18 май 1905 г. Сградата е разширявана няколко пъти, за да успее да събере всички находки и паметници на културата. Музеят е силно засегнат по време на бомбардировките над София през 1944 г., но след това е възстановен.

Музея има 4 зали, в които е изложена постоянната експозиция:

– Зала „Праистория” – Праисторическата експозиция заема долния етаж на северното крило в музейната сграда. В хронологическо отношение експозицията обхваща старокаменна (палеолит), новокаменна (неолит), каменномедна (халколит), ранна и средна бронзова епоха (1 600 000 г.-1 600 г. пр. Хр.). В историческо отношение това е най-дългият период от живота на човечеството – от появата на човека до първите писмени сведения за населението по днешните български земи;

– Зала „Трезор” – Зала Трезор се намира на втория етаж от източната пристройка на музейната сграда. Тя е предназначена за експонирането на съкровища, инвентар от гробове и единични предмети с особено художествено и историческо значение, датиращи от периода от къснобронзова/ранножелязна епоха до късната античност;

– „Централна зала” – На двата етажа на залата на Музея са изложени колекции паметници, датиращи от къснобронзовата епоха до късното средновековие;

– Зала „Средновековие” – тук се намира една от най-богатите колекции от българска средновековна живопис.