Национален музей „Земята и хората”

Национален музей „Земята и хората”

Национален музей „Земята и хората”

Националният музей „Земята и хората“ е разположен в централната част на гр. София, на бул. Черни връх. Той заема реставрирана и адаптирана сграда – паметник на културата, построена в края на по-миналия век. Националният музей „Земята и хората“ е един от големите минераложки музеи в света. Музеят е държавна институция към дирекция музеи, галерии и изобразителни изкуства на Министерството на културата на Република България.

Във функционално преустроената сграда с площ от 4000 кв.м. са разположени изложбени зали, фондови помещения, видеозала, зала за конференции и прожекции, геоложки кабинет. Видеозалата и лекционната зала се предоставят за провеждане на семинари, сесии и симпозиуми на специалистите от суровинния отрасъл и научните институти, на благотворителни, културно-просветни и природозащитни организации.